medezeggenschap
indepraktijk.nl

De OR als bewaker van MVO


Medezeggenschap in de praktijk is een unieke  kenniswebsite op het gebied van medezeggenschap in de organisatie en staat helemaal in het teken van maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen, kortweg MVO.

Hoe is MVO ontstaan?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een relatief nieuw begrip binnen het ondernemen en is enkele decennia geleden ontstaan als reactie op diverse milieuschandalen en mensonterende arbeidsomstandigheden van met name grote multinationals. Door het inzetten van de media werd het publiek erbij betrokken en daardoor ontstond geleidelijk een behoefte aan meer duurzame productie en consumptie.

Wat is MVO eigenlijk?

MVO kan het beste worden omschreven als een manier van ondernemen waarbij de belangen van de onderneming duurzaam in balans zijn met de belangen van mens en milieu. Vaak wordt dit aangeduid met de drie P's (People, Planet, Profit).
Het is echter meer dan alleen de wetten naleven. MVO betekent dat een onderneming ver vooruit moet denken en beslissingen durft te nemen die op de toekomst zijn gericht.
Dit vereist niet alleen veel kennis van het ondernemen in de traditionele betekenis, maar ook van kennis van de gevolgen van het ondernemerschap voor de directe omgeving en ver daarbuiten.
Dat kan betekenen dat sommige ondernemingsactiviteiten drastisch moeten veranderen of misschien wel gestaakt moeten worden. MVO is immers innovatief en proactief.  
Het is duidelijk dat MVO voor een internationaal opererende onderneming een veel grotere impact heeft dan voor een kleine, regionaal opererende onderneming. Desalniettemin is het voor beiden even belangrijk.

Waarom is MVO zo belangrijk?

In de praktijk is gebleken dat bedrijven en instellingen die MVO toepassen, beter presteren. Duurzame investeringen en forse besparingen hebben namelijk direct invloed op de winstcijfers. Daarnaast zorgt MVO voor positieve publiciteit in relatie tot alle belanghebbenden:  

  • de leveranciers
  • de afnemers
  • de consumenten
  • het personeel
  • de investeerders
  • de media  

Er komen steeds meer bedrijven en instellingen bij die geen zaken meer willen doen met bedrijven die geen MVO toepassen. Ook zal de overheid in 2010 alleen nog zaken doen met MVO-bedrijven en ook steeds meer financi?le instellingen nemen MVO mee als voorwaarde voor kredietverlening.  
MVO is van levensbelang voor de continu?teit van een onderneming en alle betrokkenen. Het is in deze tijd geen kwestie meer van wel of niet doen, maar eerder van wanneer en hoe gaan we het aanpakken.

Hoe kan MVO worden toegepast?

Om MVO te kunnen toepassen is het noodzakelijk dat iedereen binnen de organisatie het belang beseft en zich eraan verbindt. Veel bedrijven en instellingen kiezen daarom voor een systematische aanpak in de vorm van een MVO-beleid en doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen periodiek worden geformuleerd. MVO kan op alle (kern)activiteiten van de onderneming worden toegepast.
Een ander aspect van MVO is het tonen van maatschappelijke betrokkenheid:  

  • het actief meewerken aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen in de directe omgeving en daarbuiten of
  • het steunen van projecten  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan niet zonder maatschappelijke betrokkenheid!

Wat is het raakvlak met de ondernemingsraad?

MVO heeft veel raakvlakken met het werk van de ondernemingsraad. Milieuzorg en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden zijn al onderwerpen op de agenda van het overleg met de bestuurder. Dat is keurig geregeld in wetgeving.  
MVO wordt wel door de overheid gesteund en gestimuleerd, maar heeft geen typisch wettelijk kader zoals bij medezeggenschap. MVO ontstaat op initiatief van de mensen in de organisatie. Door gebruikmaking van zijn rechten krachtens de WOR kan de ondernemingsraad direct invloed uitoefenen op het beleid.  
De ondernemingsraad kan op het gebied van MVO de stimulerende factor zijn.

Is MVO iets wat je groots moet aanpakken?

Het is niet noodzakelijk om MVO groots aan te pakken. Bij MVO is het belangrijk dat de doelstellingen realiseerbaar zijn. Veel organisaties doen eigenlijk al wat aan MVO, maar noemen dat niet zo. Een beleidsmatige en systematisch aanpak is echter beter, omdat het zorgt voor verankering en daardoor willekeur uitsluit.  
De overheid en diverse non-profitorganisaties, waaronder ook brancheorganisaties, kunnen bedrijven en andere organisaties helpen met de introductie van MVO.

N.B.: Bovenstaande tekst is de originele (onbewerkte) tekst die door de auteur van deze website geheel vrijwillig is bijgedragen ten behoeve van het Praktijkboek OR & Medezeggenschap.

 

Links naar andere websites:


John Graafmans Training & Advies
Greenpeace InternationalBurgerinitiatief!

Ga ook voor 100% schone energie in 2050!

Het burgerinitiatief is een idee van de duurzaamheidscommis-sies van zeven politieke partijen: VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, D66, Christen Unie en SGP.
Greenpeace ondersteunt dit initiatief. Jij ook?

Converse
Laatse site update: 14 juni 2010.